JS 2036 Paradyż
Nawigacja
Strona Główna
Statut
Prawo Strzeleckie
Stopnie Strzeleckie
Regulaminy
O Nas

Kontakt
 Partyzanckie Termopile
 

PARTYZANCKIE TERMOPILE

 70. rocznica bitwy Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej „Błysk”

z Niemcami na Łubach Sobieńskich

insc

 

11 maja 2014r. od wczesnych godzin rannych w stronę Paradyża zmierzały oficjalne  delegacje, poczty sztandarowe, Strzelcy z różnych jednostek wraz z dowództwem, młodzież, GRH, a przede wszystkim żyjący żołnierze AK na czele z gen. Aleksandrem „Majem” Arkuszyńskim, gen. Stanisławem „Burzą” Karlińskim, płk. Halina „Korą” Kępińską- Bazylewicz, mjr Mirosławem „Mironem” Kopą, żołnierze AK. Wspólnym wysiłkiem Gminy Białaczów, Gminy Paradyż, Jednostki Strzeleckiej 2036 im. OP AK „Błysk”  oraz ZSS w Paradyżu zorganizowano uroczyste obchody 70 rocznicy tragicznych wydarzeń z dnia 9.05.1944 r

 O godz. 11.30 na placu przed Bazyliką Przemienienia Pańskiego, w której króluje Jezus Cierniem Ukoronowany w cudownym obrazie ustawiło się 15 pocztów sztandarowych na czele ze sztandarem 25 PP AK niesionym przez Strzelców w historycznych mundurach. Następnie sztandar Korpusu Kieleckiego AK z historycznym pocztem, sztandary Światowego Związku Żołnierzy AK z Kół z Łodzi, Piotrkowa Tryb., Opoczna, poczet hufca ZHP z Opoczna, poczty JS 2021 z Rzeszowa, 1002 z Tomaszowa Maz., JS 2036 z Paradyża, liczne szkolne i strażackie. Za nimi plutony strzeleckie z JS 2036 z Paradyża, JS 1002 z Tomaszowa Maz., JS 2021 z Rzeszowa, JS 1236 z Piotrkowa Tryb., Orlęta Bończy. JS 2036 im. OP AK „Błysk” wystawiła kompanię w umundurowaniu i uzbrojeniu historycznym.

w koscieleTego dnia w ławach sanktuarium w Paradyżu zasiedli znamienici żołnierze AK: gen. Aleksander „Maj” Arkuszyński, gen. Stanisław  „Burza” Karliński, płk. Halina „Kora” Bazylewicz-Kępińska, mjr Mirosław „Miron” Kopa także komendant  ZS Strzelec J. Piłsudskiego insp. M. Matuła, Brygadier ZS Józef Wodziński, poseł na Sejm RP Robert Telus, starosta Powiatu Opoczyńskiego Józef Róg, Nadleśniczy Lasów Opoczyńskich Dawid Kosylak z liczną delegacją, radni powiatowi i gminni, kadry dowódcze JS, Rodziny Akowskie, grupy rekonstrukcji historycznej, dyrektorzy szkół z delegacjami młodzieży i dzieci oraz współgospodarze święta wójtowie gminy Białaczów – Jan Jóźwik i Paradyża – Wojciech Rudalski.  Wszystkich zebranych wspólnie powitali kustosz sanktuarium ks. prałat Adam Myszkowski i dow. JS 2036 z Paradyża Marek Polinceusz. Mszę św w intencji poległych żołnierzy z oddziału „Błysk” celebrował ks. Prałat płk Wiesław Okoń kapelan elitarnej JW „Grom” w asyście 4 kapłanów. Rozpoczęła się ona pieśnią Gaude Mater Polonia, podczas której wprowadzono uroczyście sztandar 25 PP AK. Podczas płomiennego kazania ks. płk Okoń przypomniał wydarzenia z 9.05.1944r. Zwrócił też uwagę na wspaniałą i często tragiczną historię naszego Narodu i Ojczyzny. Wspaniałą Mszy Św. w ceremoniale wojskowym zakończyła „Modlitwa obozowa” – pieśń uważana za hymn partyzancki  Wykonał ją  w czterogłosie chór parafialny.cmentarz

Z Kościoła około 500 uczestników Mszy Św. udało się na miejscowy cmentarz, gdzie przed pomnikiem-mogiłą „Błysku”, po krótkiej modlitwie JS 2036 z Paradyża przeprowadziła Apel Poległych, a wydzielona kompania JS 2036 wykonała salwę honorową. Pomnik pokryty został całunem biało-czerwonych kwiatów i wiązanek składanych przez wyznaczone delegacje.

Następnie obecni udali się do ZSS w Paradyżu na posiłek, a potem obejrzeli wspaniałą akademię przygotowaną przez kl. III pod opieką p. Ewy Polinceusz, ponieważ Szkoła Podstawowa dumnie od 17 lat nosi imię OP AK „Błysk”. Goście i uczniowie wysłuchali też wspomnień gen. „Burzy” Karlińskiego.

O godz. 16.00 na Łubach Sobieńskich – historycznym miejscu wydarzeń z ranka 9 maja 1944r. – przemówił do zebranych mjr Mirosław „Miron” Kopa wprowadzając obecnych w realia tamtych dni, gdyż za chwilę miała rozpocząć się inscenizacja historyczna bitwy OP AK „Błysk z Niemcami – zwana Partyzanckich Termopilami. Krótkie przemówienia wygłosili – poseł RP Robert Telus i wójt gminy Białaczów Jan Jóźwik. Meldunek gotowości GRH do inscenizacji złożył dowódca JS 2036 chor. Marek Polinceusz – odtwórca roli por. „Górala” z Błysku.

Narrator spektaklu Dionizy Krawczyński prezes stowarzyszenia „Jodła”, rozpoczął swoją frapującą opowieść. Obejrzeć można było sceny z września 1939r., kiedy to ludność ziemi opoczyńskiej stanęła twarzą w twarz z niemieckim okupantem stawiając od pierwszych chwil zacięty opór. Następnie poznaliśmy historię powstawania Polskiego Państwa Podziemnego, SZP i ZWZ struktur Armii Krajowej na tych ziemiach, aby dotrzeć do roku 1944 i poznać historię samego oddziału „Błysk”.

„W styczniu 1944r. z inicjatywy komendanta Obwodu Opoczyńskiego kpt. Jana Seredyńskiego został utworzony oddział partyzancki „Błysk” który miał służyć dla wykonania zadań tego obwodu.

Na czele tego oddziału stanął przedwojenny policjant, plut. Jan Włodarski, pseud. „Tomek”;, był on Białaczowianinem. Trzon oddziału stanowili żołnierze miejscowego, liczącego  14 dywersantów oddziału specjalnego „Żbik”;.

Początkowo akcje oddziału „Błysk”; miały głównie charakter rekwizycyjny. Przeprowadzono więc kilka akcji na okoliczne mleczarnie, a w połowie kwietnia błyskotliwą rekwizycję transportu skóry twardej i miękkiej.

W drugiej połowie kwietnia do kpt. „Bolka”; dotarła informacja, że oficer Wermachtu; Polak, pochodzący ze Śląska chce nawiązać kontakt z polskim Podziemiem. Nazywał się Wilhelm Franciszek Czulak i jako rekonwalescent został przydzielony do ochrony będącego pod zarządem niemieckim majątku Platerów w Białaczowie.

Porucznik Czulak zgłosił się z bronią i w mundurze w określonym miejscu. Ponieważ udowodnił swoje polskie pochodzenie i przymusowe wcielenie do Wermachtu został zaprzysiężony przez kpt. „Bolka”; i przybrał pseudonim „Góral”.

Na przełomie kwietnia i maja zaproponowano „Góralowi” przejęcie dowództwa nad oddziałem „Błysk”; „Góral” został zaprzysiężony rankiem 3 maja w gajówce Ossa przez kpt. „Zięba” jako dowódca oddziału partyzanckiego „Błysk”.

Pierwszą poważną akcją oddziału „Błysk” było wsparcie oddziału „Wicher”, w akcji zniszczenia niemieckiego posterunku pilnującego dworu i młyna w pobliżu stacji we wsi Petrykozy. Załogę niemieckiego posterunku stanowiła wzmocniona drużyna żołnierzy frontowych w liczbie 15 ludzi przysłanych tu na wypoczynek, który postanowiono im zakłócić. Akcja została wyznaczona na 23 kwietnia. O godzinie 22.00 oddziałały opanowały bez wystrzału stację, przecięto przewody telefoniczne, a podróżnych zamknięto w poczekalni, zarekwirowano również pieniądze z kasy biletowej. Część partyzantów pozostała jako ubezpieczenie stacji, a pozostali podeszli niepostrzeżenie pod budynek zajmowany przez niemiecki posterunek, który z zaskoczenia został opanowany wraz z jego załogą i dwoma dziewczynami z Opoczna. Dziewczynom obcięto włosy do gołej skóry i zabrano kenkarty, a Niemcom broń, mundury i buty. Najlepszą jednak zdobyczą była broń: jeden erkaem typu Dreyse, 12 mauserów, 30 granatów, zapasy amunicji i oporządzenie wojskowe. W czasie wkraczania do wartowni zginął jeden niemiecki żołnierz, który usiłował strzelić do partyzantów w trakcie rozbrajania jego zaskoczonych kolegów.

Kolonia Ludwików nazywana przez miejscową ludność Łubami Sobieńskimi ma jeszcze jedną nazwę „Partyzanckie Termopile”. Wydarzyła się bowiem w tej wsi ogromna tragedia, w której zginęli wszyscy partyzanci oddziału „Błysk”.

Partyzanci przybyli do osady w nocy z 8 na 9 maja, postanowili zatrzymać się tam po długim 30km marszu. Oddział uzbrojony był w 2 erkaemy, kilka stenów, empi, 12 mauserów oraz broń krótką i granaty. Okoliczny teren gęsto zalesiony, z trudno dostępnymi drogami i traktami, dawał doskonałe schronienie przebywającym tu partyzantom. Po zajęciu osady zastępca por. „Górala”; plut. „Tomek”; wystawił ubezpieczenia na kierunek ewentualnego ataku.

walkaPonieważ poranek był bardzo piękny, a dokoła panowała cisza por. „Góral” polecił zwinąć ubezpieczenia i ściągnąć je na odpoczynek, a 5 partyzantom zezwolił na odwiedzenie swoich rodzin mieszkających w okolicy. Spokój tego ranka był jednak pozorny. Osadę otoczyły bowiem oddziały niemieckiej żandarmerii wzmocnione pododdziałami wermachtu, jednostkami pomocniczymi, drużyną granatowej policji z Rudy Malenieckiej. Niemcy stanowili pokaźną siłę, uzbrojoną w ciężką broń maszynową, automatyczną, ręczną i w granaty. Otoczyli wioskę   z dwóch stron, okopali gniazda broni maszynowej, a także przeciągnęli przewody linii nadawczo-odbiorczej.

Po zakończeniu działań przygotowawczych Niemcy wysłali do partyzantów miejscową kobietę z żądaniem poddania się i groźbą, że w razie odmowy zrównają całą kolonię z ziemią. Odpowiedzią był ogień w kierunku Niemców. Zaczęła się straszna walka. Mieszkańcy wioski uciekali w panice do lasu, wprost na niemieckie pozycje. Niemcy przerwali ogień pozwalając uciekającym opuścić wieś, lecz na skraju lasu zostali ustawieni w szereg jako żywa osłona. Do walki włączył się niemiecki samolot, z którego zrzucano wiązki granatów zapalających. Po tym nalocie wszystkie zabudowania zaczęły płonąć.

Walka toczyła się przez 5 godzin. Partyzanci mimo woli walki, nie mieli żadnych szans z liczniejszym i lepiej uzbrojonym przeciwnikiem. Odgłosy walki dochodzące z kolonii zaalarmowały okoliczne placówki terenowe, które wysłały w kierunku Sobienia patrole rozpoznawcze. W okolicy cegielni spotkał się 8 osobowy patrol pod dowództwem pchor. „Wicusia”; z plut. „Tomkiem” i kilkoma żołnierzami z placówki terenowej spod Białaczowa. Pchor. „Wicuś” zaproponował mu krótkotrwałe, demonstracyjne ostrzelanie z ukrycia atakujących Niemców, ale plut. „Tomek” nie wyraził na to zgody. Stwierdził, że stanowią za małą siłę ogniową, a walczący w Łubach chłopcy są dobrze uzbrojeni i na pewno uda im się wyrwać ze wsi.

Nie przewidział tylko, że siła nieprzyjaciela może być tak ogromna. W kilka lat po wojnie plut. „Tomek” odebrał sobie życie w pobliżu dawnych mogił partyzanckich.

W Łubach Sobieńskich śmierć poniosło 16 partyzantów:

Por. „Góral” Wilhelm Franciszek Czulak lat 31(z Bystrej k. Bielska)

Plutonowy „Mrówka” Piotr Szymański lat 29 (z Piotrkowa Tryb.)

Kpr. pchor. „Kruczek” Mieczysław Cieślik lat 24 (z Żarnowa)

Kpr. „Tomala” Tadeusz Józef Tyczyński l. 31 (z Paradyża)

Kpr. „Mazur” Marian Jan Ambroszczyk lat 27(z Alfonsowa)

Kpr. „Sady”- Antoni Jędrzejczyk lat 27 (z Gościmowic)

St. Strz. „Lis” Mieczysław Śpiewak; lat 23 (z Paradyża)

St. Strz. „Zawisza”; Tadeusz Szczegielniak lat 21(z Paradyża)

St. Strz. „Żbik”- Mieczysław Stańczyk lat 24 (z Paradyża)

St. Strz. „Zenit” - Aleksander Stanisław Gałka lat 31 (z Tomaszowa Maz.)

St. Strz. „Dziki” Władysław Nowak, lat 17 (z Łodzi)

St. Strz. „Marek”; nazwisko nieznane, lat 17

St. Strz. „Mróz”; -  Walerian Mytkowicz

St. Strz. „Jesion”; Tadeusz Odrowąż-Pieniążek, lat 19

Strz. „Sokół” Władysław Morawski, lat 25

„Poznańczyk”- dane nieustalone.

Zwłoki poległych partyzantów Niemcy ułożyli w jednym miejscu w stosie chrustu i podpalili go. Po odejściu Niemców mieszkańcy osady nie mogąc patrzeć na palące się zwłoki ugasili je. Nadpalone ciała były trudne do zidentyfikowania, zajęli się tym pozostali przy życiu żołnierze oddziału „Błysk” którzy przybyli do wioski zaraz po tragedii. Do wioski przybył także patrol „Wicusia”. Partyzantów pochowano tymczasowo w miejscu tragedii z 13 na 14-tego czerwca 1944r. pogrzeb odbył się z honorami wojskowymi przy udziale partyzantów „Henryka” członków rodzin poległych, pozostałych przy życiu partyzantów OP „BŁYSK” żołnierzy rejonowej placówki i Kedywu Białaczów oraz miejscowej ludności.

W sierpniu 1945r. zwłoki partyzantów z oddziału „Błysk” ekshumowano i pochowano 27 sierpnia na cmentarzu w Paradyżu, skąd wielu z nich pochodziło.”

 

W rolę żołnierzy Błysku wcielili się Strzelcy z JS 2036 z Paradyża oraz kilku przyjaciół jednostki, ludność cywilną odegrała młodzież z kl. IIa Gimnazjum w Paradyżu i absolwenci szkoły, SRH „Jodła”. Jednostki niemieckie GRH Batalion Tomaszów, GRH Narew, Infanterie Regiment Radom, Grupa Bojowa Kielce, GRH Łomża, SRH Iłża, SGRH Nowakowie oraz w roli oficerów: ks. Donat Neska i ks. Maciek Woszczyk. Pirotechniką zajęła się firma M.Service Krzyśka Połacika, broń dostarczyła firma Mega Mariusza Komackiego,  a obsługę medialną firma UKRYTE w KADRZE z Łodzi w osobach państwa Karoliny i Kamila Głowackich. Głównymi sponsorami przedsięwzięcia były Gminy Białaczów i Paradyż, Lasy Państwowe i firma Nordkalk.

Tuż po inscenizacji pod krzyżem upamiętniającym miejsce tragedii oddziału „Błysk” pojawiły się biało-czerwone sztandary a zebrani zapalili znicze i złożyli kwiaty.

Łzy w oczach generałów „Burzy i „Maja”, uściski pułkownik „Kory” i majora „Mirona” oklaski około 1000 zebranych na Łubach widzów….

…było warto …w tej formie oddać hołd…

Żołnierzom z Oddziału Armii Krajowej ‘Błysk”

 

Archiwum JS 2036 im. OP A.K „Błysk” z Paradyża

 

grh

 

Sponsorzy oraz organizatorzy:

 

 

Gmina Białaczów Wójt Jan Jóźwik

 

Gmina Paradyż  Wojciech Rudalski

 

Lasy państwowe Pan nadleśniczy Dawid Kosylak

 

Przedsiębiorstwo Nordkalk Dyr. Robert Siuda

 

Firma Moskito Producent odzieży Pan Robert Komar

 

Firma Ukryte w Kadrze

 

Europoseł Janusz Wojciechowski

 

Senator Grzegorz Wojciechowski

 

Poseł Robert Telus

 

Sieć sklepów Lewiatan Pan Marek Celner

 

Firma Standart Państwo Rogulscy

 

Agencja ochrony Omega Pan Janusz Cieślak

 

Studio Cer-Art Mniszków Pan Zbigniew Wiaderny

 

Firma Mar-Mont  Konstrukcje stalowe Pan Marcin Bąk 

 

Firma Plumber Krzysztof Pęczek Wojciech Pęczek

 

Bank Spółdzielczy w Opocznie

 

Firma Agro-wikt

 

Studio Reklamy JOINT Pan Radosław Głósiński

 

Firma Bud-Trans Pan Krzysztof Rzeźnik

 

Firma Jax Artykuły Spawalnicze

 

Sieć aptek Opoczyńskich Pan Robert Zalega 

 

Rada Rodziców przy Zespole szkól Sam. W Paradyżu

 

Grupy Rekonstrukcji Historycznej:

 

 

GRH „Jodła”

Batalion Tomaszów

GRH Narew Nowogród

Inf. Regiment z Radomia

Grupa Bojowa Kielce

SRH 51 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych z Iłży

Samodzielna Grupa RH Nowakowie

KS Donat Neska

M.SERVICE K. Połacik

MEGA Mariusz Komacki

GRH przy JS 2036 im OP AK „Błysk” z Paradyża

Młodzież z klasy IIA Gimnazjum w Paradyżu

Absolwenci ZSS w Paradyżu

 

 Komentarze
Brak komentarzy.
 Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Panel logowania
 Kliknij aby się zalogować
Kliknij aby przejśc do rejestracji
JS 2036 na facebook.com

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie